"fini", acryl und gouache auf karton, 16,5 x 21, 2015

<    home - >